Actors

Sort by:

View:

The Actor Ichikawa DanjuroⅥ as Soga no Goro Tokimune

Toshusai Sharaku

The Actor Ichikawa DanjuroⅥ as Soga no Goro Tokimune

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Ebizo as Kudo Saemon Suketsune

Toshusai Sharaku

The Actor Ichikawa Ebizo as Kudo Saemon Suketsune

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Ebizo as Kamakura Gongoro Kagemasa

Toshusai Sharaku

The Actor Ichikawa Ebizo as Kamakura Gongoro Kagemasa

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Ebizo as Itinerant Monk Ryozan

Toshusai Sharaku

The Actor Ichikawa Ebizo as Itinerant Monk Ryozan

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa DanjuroⅥ as Mimana Yukinori (Son of Yukinari)

Toshusai Sharaku

The Actor Ichikawa DanjuroⅥ as Mimana Yukinori (Son of Yukinari)

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Ebizo as Ranmyaku no Kichi

Toshusai Sharaku

The Actor Ichikawa Ebizo as Ranmyaku no Kichi

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa DanjuroⅥ as Fuwa no Bansaku

Toshusai Sharaku

The Actor Ichikawa DanjuroⅥ as Fuwa no Bansaku

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Ebizo in Shibaraku Role

Katsukawa Shunko

The Actor Ichikawa Ebizo in Shibaraku Role

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Danjuro Ⅳ as Akushichihyoe Kagekiyo

Torii Kiyomitsu

The Actor Ichikawa Danjuro Ⅳ as Akushichihyoe Kagekiyo

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa DanjuroⅡ Making a Congratulatory Speech

Torii Kiyotomo

The Actor Ichikawa DanjuroⅡ Making a Congratulatory Speech

25,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Danjuro Ⅱ in Shibaraku Role

Torii Kiyotada

The Actor Ichikawa Danjuro Ⅱ in Shibaraku Role

25,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Danjuro Ⅱ in Shibaraku Role

Torii Kiyomasu Ⅰ

The Actor Ichikawa Danjuro Ⅱ in Shibaraku Role

50,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Danjuro as Takenuki Goro

Torii Kiyomasu Ⅰ

The Actor Ichikawa Danjuro as Takenuki Goro

40,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Ebizo as Sukeroku

The Actor Ichikawa Ebizo as Sukeroku

50,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Komazo

Utagawa Toyokuni Actors on the Stage

The Actor Ichikawa Komazo

13,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa MonnosukeⅡ as Date no Yosaku

Toshusai Sharaku

The Actor Ichikawa MonnosukeⅡ as Date no Yosaku

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa danjuro in the title of Shibaraku

Utagawa Kunimasa

The Actor Ichikawa danjuro in the title of Shibaraku

13,000yen~ (Excluding Tax)

The actor Sawamura SojuroⅢ as Ogishi Kurando

Toshusai Sharaku

The actor Sawamura SojuroⅢ as Ogishi Kurando

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Iwai HanshiroⅣ as Shigenoi, the Wetnurse

Toshusai Sharaku

The Actor Iwai HanshiroⅣ as Shigenoi, the Wetnurse

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Matsumoto KoshiroⅣ as Fishmonger Gorobei of Sanya

Toshusai Sharaku

The Actor Matsumoto KoshiroⅣ as Fishmonger Gorobei of Sanya

20,000yen~ (Excluding Tax)

The actor Otani Tokuji as Sodesuke, a Manservant

Toshusai Sharaku

The actor Otani Tokuji as Sodesuke, a Manservant

20,000yen~ (Excluding Tax)

The actor Segawa KikunojoⅢ as Oshizu, the Wife of Tanabe Bunzo

Toshusai Sharaku

The actor Segawa KikunojoⅢ as Oshizu, the Wife of Tanabe Bunzo

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Onoe Matsusuke as Matsushita Mikinoshin

Toshusai Sharaku

The Actor Onoe Matsusuke as Matsushita Mikinoshin

20,000yen~ (Excluding Tax)

The actor Segawa TomisaburoⅡ as Yadorigi, the Wife of Ogishi Kurando

Toshusai Sharaku

The actor Segawa TomisaburoⅡ as Yadorigi, the Wife of Ogishi Kurando

20,000yen~ (Excluding Tax)

The actor Sanokawa IchimatsuⅢ as Onayo of Gion-machi

Toshusai Sharaku

The actor Sanokawa IchimatsuⅢ as Onayo of Gion-machi

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Tanimura Torazo as Washizuka Hatsuheiji

Toshusai Sharaku

The Actor Tanimura Torazo as Washizuka Hatsuheiji

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Morita KanyaⅨ as Uguisu no Jirosaku, a Palanquin Bearer

Toshusai Sharaku

The Actor Morita KanyaⅨ as Uguisu no Jirosaku, a Palanquin Bearer

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Ebizo as Takemura Sadanoshin

Toshusai Sharaku

The Actor Ichikawa Ebizo as Takemura Sadanoshin

13,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Sawamura Sojuro III as Oboshi Yuranosuke

Utagawa Toyokuni

The Actor Sawamura Sojuro III as Oboshi Yuranosuke

13,000yen~ (Excluding Tax)

The actor Ichikawa YaozoⅢ as Tanabe Bunzo

Toshusai Sharaku

The actor Ichikawa YaozoⅢ as Tanabe Bunzo

20,000yen~ (Excluding Tax)

The Actor Ichikawa Omezo as Ippei, a Manservant

Toshusai Sharaku

The Actor Ichikawa Omezo as Ippei, a Manservant

20,000yen~ (Excluding Tax)